Centrum rozwiązań Fluke dla sektora
elektroenergetycznego