<

Fluke - branchens førende inden for jordmodstandstestere

BESKYT OG OVERHOLD

Sørg for, at installationer er beskyttet mod lynnedslag og overspændinger i forsyningsnettet. Overhold relevante, elektriske regelsæt samt lokale standarder og konstruktionsstandarder. Fluke jordmodstandstestere sparer tid ved at tage hurtige og præcise impedansmålinger til erhverv, industri og forsyningsselskaber. Disse kompakte og robuste instrumenter er nemme at anvende under trange forhold – og vi har to nye modeller (1623-2 og 1625-2).

Principles of 
Earth Grounding
Resistance

Anmod hæfte

Anvendelsesnoter

Kontrol af jordelektrode-impedans i erhvervs-, industri- og beboelsesejendomme

Download anvendelsesnote

Med begge ben på jorden: Fluke 1621 er vores enkleste og lettest anvendelige jordmodstandstester. Den har en intuitiv betjeningsenhed og et stort, klart LCD-display. Den er det første forsvarsværk for mange elinstallatører, testingeniører i forsyningsselskaber og jordmodstandseksperter.

 • 3-polsspændingsfaldstestning
 • 2-polsjordmodstandstestning

Brugervejledninger

PDF

Vores nye Fluke 1623-2 GEO jordmodstandstestere kan udføre alle fire typer jordmodstandsmålinger, herunder jordsløjfemodstand kun ved hjælp af klemmer. Det giver hurtigere og mere sikker betjening, fordi jordspyddene ikke behøver at blive frakoblet. De har også datahukommelse og kan downloade via USB. Vi har et testersæt med alt det, du har brug for til at komme i gang.

 • 3- og 4-polsmåling af spændingsfald
 • selektive testning (med én klemme)
 • spydfri testning (med to klemmer)
 • Testersæt med jordspyd, kuffert osv. (ekstraudstyr)

Brugervejledninger

Virtuel demo

Den nye Fluke 1625-2 GEO har samme funktioner som 1623-2, herunder selektiv og spydfri testning, men med større måleområder og automatisk frekvensstyring (AFC). Ligesom 1623-2 bidrager den til en hurtigere og mere sikker betjening, fordi jordspyddene ikke behøver at blive frakoblet. Og endnu engang fås denne model med et testersæt, der har alt, hvad du behøver for at komme i gang.

 • 2- og 4-polsmodstandsmålinger
 • Automatisk frekvensstyring (AFC), der minimerer interferens og giver større nøjagtighed
 • R*-målinger ved 55 Hz, der kan gengive en ægte lækstrøm
 • Justerbare grænser, der sikrer hurtig verificering af testresultater
 • Testersæt med jordspyd, kuffert osv. (ekstraudstyr)

Brugervejledninger

Virtuel demo

Fluke 1630 anvender en klemmemåler og spydfri testning for at undgå en afbrydelse af kredsløbet. Det forenkler jordsløjfe- og kontinuitetstests uden at afbryde kredsløbet. Klemmen behøver blot gribe fat om jordspyddet eller forbindelsesledningen.

Brugervejledninger

PDF

Kort om testmetoderne

2-polstestning gør brug af metalkonstruktioner i nærheden, f.eks. metalvandrør, som midlertidigt spyd.

3-polstestning gør brug af to spyd til at injicere strømmen og give 0 V-referencen.

4-polstestning svarer til 3-polstestning, men har et ekstra spyd, der giver forbedret (x10) opløsning. Den er ideel til energiforsynings- og distributionsselskaber, der måler meget små jordmodstandsværdier.

Selektiv testning måler jordsløjfemodstand uden frakobling af jordspyddene ved hjælp af en kombination af jordspyd og en klemme.

Spydfri testning måler jordsløjfemodstand ved at inducere en spænding i den ene halvdel af klemmen og måle strømmen i den anden halvdel. Den giver elektrikere mulighed for at teste udstyr inde i bygninger eller i højspændingsmaster, hvor andre teknikker ikke virker. Den egner sig dog ikke til tests, hvor der kun er én jordleder, som f.eks. i boligsystemer.

Hvilken jordmodstandstester er den rigtige for dig?

 
1621
1623-2
1625-2
1630
  Selektiv og spydfri testning
  3-polsspændingsfaldstestning
  2-polsjordmodstandstestning
  3- og 4-polsmåling af spændingsfald
  Selektive tests (med én klemme)
  Spydfri tests (med to klemmer)
  2- og 4-polsmodstandsmålinger
  Automatisk frekvenskontrol (AFC)
  R*-målinger ved 55 Hz
  Justerbare grænser, der giver hurtig verificering af testen
  4-polsjordmodstandstest
  Klemmemåler og spydfri test
  Jordafledningsstrøm

1621

Funktioner

1623-2

Funktioner

1625-2

Funktioner

1630

Funktioner

Sikker.

Reducer risiciene i dit arbejdsmiljø med vores sikkerhedsprogrammer.

FLUKE sikkerhedsprogrammer

Nøjagtig.

Arbejd præcist, og få mest muligt ud af dine testværktøjer med vores certificerede uddannelse.

FLUKE uddannelse

 Pålidelig.

Prøv vores produkter med virtuelle demoer, før du køber.

Virtuelle FLUKE demoer

Hvor kan det købes

Du er altid velkommen til at kontakte vores distributører og servicecentre for at få lokal assistance. De kan hjælpe med sporbarhed, kalibrering, reparation og vedligeholdelse.

Find din forhandler

Se alle Fluke tilbud