<

Fluke – industristandarden for jordtestere

BESKYTT OG OVERHOLD

Sørg for at installasjoner er beskyttet mot lynnedslag og overspenning i nettet. Overhold også relevante elektriske koder samt lokale og tekniske standarder. Flukes jordtestere sparer tid ved å utføre raske og nøyaktige impedansmålinger for handel, industri og e-verk. Disse kompakte og robuste instrumentene er brukervennlige på trange steder – og vi har to nye modeller (1623-2 og 1625-2).

Principles of 
Earth Grounding
Resistance

Be om hefte

Brukertipsartikler

Kontrollere jordelektrode-impedans for kommersielle og industrielle bygninger og bolighus

Last ned brukertipsartikler

Jordnær: Fluke 1621 er vår grunnleggende og brukervennlige jordtester. Den har intuitiv betjening og et stort, tydelig LCD-display. Den er den første forsvarslinjen for mange elektroentreprenører, testingeniører og jordingsspesialister.

 • Trepolet potensialfall
 • Topolet jordmotstandtesting

Håndbøker

PDF

Våre nye Fluke 1623-2 GEO jordtestere utfører alle fire typer jordmålinger, inkludert jordsløyfemotstand kun ved hjelp av tenger. Dette gir raskere, tryggere betjening, siden jordspydene ikke må kobles fra. Datalagring og nedlasting via USB er også mulig. Og vi har en testerpakke med alt du trenger for å komme i gang.

 • Tre- og firepolet potensialfall
 • selektiv testing (med én tang)
 • spydløs testing (med to tenger)
 • testerpakke (tilleggsutstyr) med jordspyd, bæreveske osv.

Håndbøker

Virtuell demo

Nye Fluke 1625-2 GEO har samme egenskaper som 1623-2, inkludert selektiv og spydløs testing, men med større måleområde og AFC. Som 1623-2 gir den raskere, tryggere betjening, siden jordspydene ikke må kobles fra. Og igjen, denne modellen er tilgjengelig med en testerpakke som har alt du trenger for å komme i gang.

 • To- og firepolet motstandsmåling
 • Automatisk frekvenskontroll (AFC) for å minimere interferens, slik at nøyaktigheten økes
 • R*-målinger ved 55 Hz for å gjenskape en virkelig jordfeil
 • justerbare grenser for å sikre rask verifisering av testresultatene.
 • testerpakke (tilleggsutstyr) med jordspyd, bæreveske osv.

Håndbøker

Virtuell demo

Fluke 1630 bruker en strømtang og spydløs testing for å unngå å bryte kretsen. Dette forenkler jordsløyfe- og kontinuitetstesting uten å bryte kretsen. Tangen omkranser ganske enkelt jordspydet eller tilkoblingskabelen.

Håndbøker

PDF

Testmetodene – kort fortalt

2-polet testing bruker nærliggende metallstrukturer som vannrør av metall som et midlertidig spyd.

3-polet testing bruker to spyd til å injisere strømmen og gi 0 V-referansen.

4-polet testing ligner 3-polet testing, men har et ekstra spyd for økt (x10) oppløsning. Dette er ideelt for selskaper som overfører og fordeler kraft, som må måle svært små verdier av jordmotstand.

Selektiv testing måler jordsløyfemotstand uten å koble fra jordspydene, ved å bruke en kombinasjon av jordspyd og en tang.

Spydløs testing måler jordsløyfemotstanden ved å indusere en spenning i én halvdel av tangen og måle strømmen i den andre. Dette gjør at elektrikere kan teste utstyr inne i bygninger eller på høyspentmaster, der det ikke er mulig å bruke andre teknikker. Det egner seg imidlertid ikke der det bare er én bane til jord, som f.eks. systemer i hjemmet.

Hvilken jordtester er riktig for deg?

 
1621
1623-2
1625-2
1630
  Selektiv og spydløs testing
  Trepolet potensialfall
  Topolet jordmotstandtesting
  Tre- og firepolet potensialfall
  Selektiv testing (med én tang)
  Spydløs testing (med to tenger)
  To- og firepolet motstandsmåling
  Automatisk frekvenskontroll (AFC)
  R*-måling ved 55 Hz
  Justerbare grenser for rask testbekreftelse
  Firepolet jordresistivitetstesting
  Strømtang og spydløs testing
  Jordlekkasjestrøm

1621

Funksjoner

1623-2

Funksjoner

1625-2

Funksjoner

1630

Funksjoner

Sikre.

Reduser farene på arbeidsplassen med våre sikkerhetsprogrammer.

FLUKE-sikkerhetsprogrammer

Nøyaktige.

Arbeid nøyaktig, og få mest mulig ut av testverktøyene med vår sertifiserte opplæring.

FLUKE-opplæring

Pålitelige.

Prøv produktene våre med virtuelle demonstrasjoner før du kjøper.

FLUKES virtuelle demonstrasjoner

Salgssteder

Du kan alltid kontakte distributørene og servicesentrene våre for lokal assistanse. De hjelper deg med sporbarhet, kalibrering, reparasjon og eget vedlikehold.

Finn din distributør

Sjekk ut alle kampanjene fra Fluke